Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR)

Tisztelt érdeklődők, kedves kollégák!

A triázs olyan értékelő rendszer, melynek segítségével – heveny egészségkárosodás esetén – meghatározható az ellátás szükséges szintje és időbelisége. A Canadian Triage Acuity Scale (CTAS) a beteg panaszait, a vitális paramétereket és egyéb tényezőket alapul véve egységes szemléletű, jól reprodukálható betegosztályozó rendszert alakított ki, amely biztosítja az azonnali ellátást igénylő betegek késedelem nélküli felismerését.

Az MSTR bevezetésének legfontosabb eseményei:

  • A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület vezetőségének döntése alapján a Kanadai Sürgősségi Orvostani Társasággal (CAEP) történt előzetes egyeztetéseket követően, 2013-ban megkezdődött a CTAS rendszerének adaptálási folyamata.
  • 2014 óta folyamatosan zajlik a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) felhasználói tanfolyamainak szervezése az ország minden régiójában. 2018 decemberéig 51 tanfolyamon 984 ápoló, mentőápoló, mentőtiszt és orvos kolléga végezte el sikeresen az MSTR képzést.
  • Az ENKK 2016. augusztus 17.-én kelt határozatában az egészségügyi szakdolgozóktovábbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján befogadásra került a Magyar Sürgősségi Triázs tanfolyam. A sikeres vizsgát követően megszerezhető kreditpontok száma 17.
  • Az MSTR alapjainak oktatása részét képezi a Semmelweis Egyetem által szervezett szakorvosi szinten tartó és szakvizsga előkészítő tanfolyamoknak valamint a Pécsi Tudományegyetem kiterjesztett hatáskörű ápolás mesterképzés sürgősségi orvostani tananyagának is. !
  • Az egészségügyért felelős államtitkár elfogadta a Szakmai Kollégium irányelv fejlesztési javaslatát és ennek alapján a Magyar Közlöny 205. számában a 2018.12.19.-én megjelent 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 2019. január 1.-től kötelezővé teszi az MSTR alkalmazását.

A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer bevezetésével egy olyan nemzetközi tapasztalatokra és evidenciákra épülő, országosan egységes, megbízható beteg-megítélési és betegirányítási rendszer épül ki, amely megteremti az átlátható, betegbiztonsági és minőségbiztosítási normáknak és kritériumoknak megfelelő működés és adatkezelés lehetőségét is. A szakmai tudományos eredmények feldolgozásán túl az egészségpolitikai stratégia céljait is megbízható adatokkal segítheti és támogathatja. A munkacsoport legfontosabb feladata az egységes magyarországi triázs rendszer kialakítása, fejlesztése elterjesztése, oktatása és népszerűsítése.

További információ az MSOTKE oldalán (http://msotke.hu/2017/12/19/mstr-munkacsoport/)

2018_Siofok_2
2013_Kaposvar_2
2018_Siofok_1
2014_Szeged_3.jpg
2015_Budapest_4.jpg
2016_Siofok_4.jpg